Kontakt

Adresser och telefonnummer till Kungshättans Sportstugeförening

För adresser till funktionärer och styrelse se medlemssidorna. Meddelanden kan även läggas i brevlådan vid klubbhuset.

För att skicka e-post till alla i styrelsen: ksf.styrelse@kungshatt.se

För frågor kring denna hemsida: christoph.haeberlein@kungshatt.se

För frågor kring domänen kungshatt.se samt mailadresser: bengt.nilsson@kungshatt.se