Nyheter


Nu finns alla nya poster från årsmötet 2017 samt en uppdaterad medlemsförteckning (2017-09-09)

SL Linje 89 Ekerö - Stockholm På grund av isläggning trafikeras inte bryggan Trappström. Från den 27 december trafikerar linje 89 istället ersättningsbryggan Jungfrusund. Tidtabell finns här. (2017-02-09)

Nu finns protokoll från årsmötet 2016 samt en uppdaterad medlemsförteckning (2017-02-09)

Här finns kallelse och bilagor till årsmötet 2016 (2016-08-12)

Sommarvatten
Vattnet kommer i år att slås på senast till Valborg. Exakt datum meddelas senare.(2016-04-16)

Tidtabell för Drottningholmsbåten
Ett säkert vårtecken är att Drottningholmsbåten börjar gå, vilket i år kommer att inträffa fredagen den 1 april. Turlista med mellanliggande bryggor har inte publicerats i skrivande stund men vi skickar ut den senare.(2016-04-16)

Båtpendlingslinje
Den 23/3 meddelades det att Rederi AB Ballerina kommer att köra den nya båtpendlingslinjen mellan Ekerö (Tappström) och Stockholm (Stadshuset) där Kungshättan är en av de mellanliggande bryggorna. Linjen som skall starta den 22 augusti är ett försök på två år och den kommer att ha tre turer i vardera riktning under vardagar. Kungshättans brygga kommer att besiktigas i början av april för att säkerställa att den uppfyller alla krav. Mer information kommer. (2016-04-16)

Övergivna(?) båtar på föreningens mark och övergivna(?) prylar i båtskjulet
I skjulet där flera medlemmar har skåp har det samlats en hel del saker utanför skåpen. Vi vill uppmana alla att ta rätt på sina saker senast till vårens arbetsdag. Vidare ligger det på både båtuppläggningsplatsen och längs våra stränder ett flertal båtar som förefaller övergivna. Det ser inte värst trevligt ut och kan i vissa fall även utgöra en miljöfara. Styrelsen vill göra en inventering av dessa båtar och uppmanar alla medlemmar att märka upp sina båtar som inte ligger på tomtmark med namn och telefonnummer senast midsommarhelgen. (2016-04-16)

Infoblad från Trafikverket angående Förbifarten (2015-12-17)

Här finns kallelse och bilagor till årsmötet 2015 (2015-08-12)

Dessa personer har gått en utbildning i Hjärtstartaren som hänger vid pumphuset (2015-07-23)

I samband med bygget av Förbifarten har alla med egna brunnar fått möjlighet att anmäla dessa till Trafikverket för att provtagningar skall kunna ske under byggperioden. Det har kommit till vår kännedom att några brunnar kan ha ramlat bort från listan och vi vill därför uppmana er som anmält att ni har brunn men som ännu inte blivit kontaktade av Trafikverket för provtagning att höra av er till johanna.twengstrom@trafikverket.se.(2015-07-13)

Sommarvatten Anläggningsskötarna slog förra helgen på sommarvattnet till alla fastigheter. Även om det fortfarande är tidigt på säsongen så vill vi passa på att påminna om att inte slösa på vatten, framförallt de högt belägna fastigheterna får vattenbrist varje år.

Elektroniskt nyhetsbrev Från och med våren 2015 kommer information till medlemmarna i Kungshättans sportstugeförening att skickas elektroniskt. Om ni vill att fler personer i hushållet ska få nyhetsbrevet vänligen anmäl dessa e-postadresser till nyhetsbrev@kungshatt.se.

Livräddningskurs Sedan 2014 finns en hjärtstartare placerad vid pumphuset och under försäsong 2015 planerar styrelsen att anordna en livräddningskurs. Anmäl intresse för att delta i kursen på nyhetsbrev@kungshatt.se senast den 4 maj.

Här finns kallelse och bilagor till årsmötet 2014 (2014-08-12)

Nu finns alla protokoll från alla styrelsemöten from 2005 och framåt. (2014-08-07)

I år kommer det inte att vara någon kvällsaktivitet vid midsommarfirandet på Kungshättan. Alla är välkomna att klä stången från kl 13 och dansen börjar kl 14. Sista båtar tillbaka till Stadshuset går 16:10, 17:10 samt 19:40. (2014-06-14)

Den 1 maj börjar Strömma att trafikera Kungshättan dagligen. Utförlig tidtabell med mellanliggande bryggor hittar du här (pdf) (2014-05-01)

Här finns kallelse och bilagor till årsmötet 2013 (2013-08-11)

Den 1 maj börjar Strömma att trafikera Kungshättan. Utförlig tidtabell med mellanliggande bryggor kommer strax (pdf) (2013-04-14)

Nu har datum för 2013 års evenemang spikats (2013-04-14)

Nu finns protokollet från Kungshättans Sportstugeförenings årsmöte den 2 september. (2012-11-22)

Här kommer information från ett fokusmöte rörande Förbifarten. (2012-11-22)

Trafikverket kommer inte i dagsläget att göra några nya utskick för att inventera eventuellt okända brunnar. Däremot pågår ett arbete med att ta fram en plan för dricksvattenförsörjning för Kungshatt. Arbetet utgår ifrån och med hänsyn till den grupp som redovisats på listan med fastigheter som vi fått av er, samt uppgifter som vi fått separat av olika fastighetsägare på Kungshatt. Tack för era uppgifter Med vänlig hälsning Anna Norell Mark & avtal anna.norell@trafikverket.se Direkt: 010 123 88 20 Mobil: 070-294 57 30 TRAFIKVERKET Solna strandväg 98, 171 73 Solna Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se (2012-10-17)

Söndagen 2/9, kl. 10.00 hålls Årsmöte enligt utskickad kallelse. Alla bilagor till årsmötet finns även att hämta under Protokoll. (2012-08-28)

Föreningen har sedan 2012 en gemensam grupp på Facebook där medlemmar kan ta kontakt med varandra och utbyta information. Gå med i gruppen genom att söka och lägga till ”Kungshättans Sportstugeförening” på Facebook. (2012-04-29)

Ni som bytt adress, e-postadress, telefonnummer mm uppmanas meddela era nya uppgifter till styrelsen för uppdatering av medlemsförteckningen. Skicka era nya uppgifter via e-post till ksf.styrelse@kungshatt.se. (2012-04-29)

Styrelsen har tagit kontakt med Trafikverket för att, om möjligt, få information angående arbetet gällande Förbifart Stockholm. Informationen avses hållas i klubbhuset under andra halvan av maj eller första halvan av juni. Exakt datum och tid kommer att anslås på anslagstavlorna. Informationen kommer att hållas en vardagskväll och för att få ett så givande möte som möjligt önskar styrelsen senast den 5 maj få in frågor rörande följande områden: Vibrationer, Vatten och Buller. (2012-04-29)

I år börjar Strömma Kanalbolaget att trafikera Kungshättan en 9 april pga isläget (2011-03-27)

Nu har datum för 2011 års evenmang spikats (2011-02-18)

I år börjar Strömma Kanalbolaget att trafikera Kungshättan redan den 3 april (2010-04-11)

Fördelningen av båtplater vid den gemensamma småbåtsbryggan är nu klar. (2009-08-12)

Kallelse till Kungshättans Sportstugeförenings årsmöte den 30 augusti kl 10.00. Separata utskick kommer även med posten. Alla bilagor till årsmötet finns även att hämta under Protokoll. (2009-08-09)

Midsommar kommer att firas sedvanligt. Anslag med närmare information finns uppe. Kl 13 klär vi tillsammans midsommarstången och kl 20 börjar dansen i klubbhuset. I år är det de boende vid Gäddan 1 -5 och Gösen som är festkommitté. Magnus Gunnarsson är sammankallande.

Vattenprov för gemensamma brunnen togs 2008-07-17. Se även här för bakterieprovet som fick tas om 2008-07-24. (2008-08-18)

Söndagen 24/8, kl. 10.00 hålls Årsmöte enligt utskickad kallelse. Alla bilagor till årsmötet finns även att hämta under Protokoll. (2008-08-07)

Genom en miss i utskicket så saknades en bilaga angående avgifter för privata bryggplatser. Förslaget finns nu upplagt här istället. (2007-08-13)

Söndagen 26/8, kl. 10.00 hålls Årsmöte enligt utskickad kallelse. Bifogat finns också inbetalningskort för de som önskar plats vid den gemensamma småbåtsbryggan (2007-08-05)

Lördagen 19/5, kl. 10.00 hålls ett Extra medlemsmöte med omröstning gällande finansieringsförslagen för upprustning av småbåtsbryggan. (Se utskickad kallelse och information) Viktigt att så många som möjligt kommer!!! (2007-04-30)

Strömma kanal bolaget såg förra säsongen en viss ökning av antalet passagerare till och från Kungshättan. Trafiken återupptas för säsongen 2007 den 1a maj. I höst förlängs trafiksäsongen med en vecka. Angöringarna vid Kungshättans brygga blir oförändrade jämfört med förra året. Priset för säsongskortet kommer att höjas till 650 kronor och eventuellt sker även i år också en smärre höjning av kontantpriset (2007-04-23)

Senaste nytt från Mälaröarnas Anslagstavla med Mälaröarnas Nyheter (2007-01-20)

Aktuellt om Förbifart Stockholm från Vägverket (2006-11-14)

Utskick av medlemsavgifter och protokoll från årsmötet är nu påbörjat. Tillsammans med detta distribueras även lösenord till medlemssidorna. Kontakta kassören om du inte fått ditt utskick innan 20 oktober. (2006-10-16)

Kallelse till Kungshättans Sportstugeförenings årsmöte den 27 augusti kl 11.00 (2006-08-09)